013

سیستم آنالیز کاربامات ها

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و یا برآورد هزینه جهت این محصول ، لطفا درخواست خود را ارسال نمایید.

توضیحات محصول

 • + -

  شرحی مختصر

  آنالیزور کاربامات ها

  آنالیزور فسیستم تجزیه کننده کاربامات‌ها توسط کمپانی Young Lin، با استفاده از روش مشتق سازی بعد از ستون و با آشکار ساز فلورسانس برای تجزیه آفت کش های کاربامات ارائه گردیده است. در این روش نتایج تجزیه‌ای کمی و کیفی همزمان با آماده سازی نمونه ارائه میگردد.
  این یک روش جایگزین برای روش کار با دستگاه GC و آشکار ساز ECD است که توسط آن ۱۳ نوع دیگر آفت کش کاربامات تجزیه میگردد که این کاربامات ها جزو ۱۰ ترکیب مشخص شده در روش شماره ۱/۵۳۱ سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (USEPA) و پروتکل شماره ۲۹.A05 انجمن رسمی شیمیدانان کشاورزی (AOAC) نمیباشند.

 • + -

  ویژگیهای مهم آنالیزور کاربامات ها

  • حساسیت بالا. محدوده آشکار سازی از ۱/۰ تا ۵/۰ نانوگرم. ( یا ۲/۰ تا ۱ ppb برای آب نوشیدنی) به طور معمول قابل دستیابی است.
  • گزینش پذیری: شناسائی N-متیل کاربامات و N- متیل کاربامویل اکسایمز به اضافه ترکیبات واکنش پذیر به OPA طبق شرایط تعریف شده، انجام میگیرد.
  • کاهش آماده سازی نمونه. آب آشامیدنی مستقیماً به سیستم تزریق میگردد.
  • با اضافه کردن یک اتوسمپلر به سادگی این سیستم اتوماتیک میشود.
 • + -

  برنامه های تحلیلی

  • تجزیه ۱۰ نوع ماده استاندارد کاربامات