بیستمین نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی

شرکت کیمیا صنعت جهان فناور در بیستمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی جدیدترین محصولات خود را معرفی مینماید.

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن ۴۰A

غرفه ۱۷۲۷

زمان : ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴